Wordt de onderstaande e-mail niet correct weergegeven? Klik hier voor de online versie.

Nieuwsbrief CIV Water Zomereditie 2016

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water

CIV Water: innovatief kennis- en opleidingscentrum voor mbo’ers in de watersector
 

Geachte relatie,

In deze nieuwsbrief treft u de laatste ontwikkelingen aan rondom CIV Water.  In het najaar organiseren wij een aantal evenementen waar we u  graag op willen attenderen:

6 oktober        Masterclass Didactiek voor professional

18 oktober      Masterclass Trends in de HRM i.s.m. Empower People

15 november  De HRM-Cyclus i.s.m. Empower People

22 november  WaterCampus Business Café  i.s.m. CEW

We wensen u veel leesplezier en een goede zomer!

Team CIV Water

Empower People en CIV Water werken samen aan strategische HRM
Recent is Empower People toegetreden tot het partnernetwerk van CIV Water. Beide organisaties werken samen in de ontwikkeling van strategische HRM voor de watersector.
 
Lees verder »
Wateropleidingen en CIV Water ontwikkelen samen keuzedeel afvalwaterzuivering voor het mbo
CIV Water en Wateropleidingen bundelen hun krachten en werken samen in de opzet van het keuzedeel afvalwaterzuivering voor het mbo-onderwijs.
 
Lees verder »
MBO traineeship techniek in de maak

Op 9 juni jl. vond er een orienterende bijeenkomst plaats over de ontwikkeling van een MBO-traineeship Techniek in het Karmelklooster in Drachten. De organisatie van de middag was in handen van Plato Expertisecentrum en CIV Water. Aanwezig waren representanten van de noordelijke waterschappen en drinkwatermaatschappijen. Doel van de bijeenkomst was de verkenning van nut en noodzaak van goed opgeleide medewerkers techniek.

Op 22 september krijgt de verkennende sessie een vervolg. Daarvoor ontwikkelen CIV Water en Plato Expertisecentrum een aantal scenario’s die invulling kunnen geven aan het traineeship. Wordt vervolgd.

 
Hoe kunt u bijdragen aan de opleiding van uw toekomstige medewerker?

In de Nederlandse watertechnologiesector worden tot 2020 zo’n 5.000 vacatures verwacht. De sector groeit en vergrijst, zo blijkt uit het onderzoek ‘Vraag en aanbod arbeidsmarkt watertechnologiesector’.

Hoe zorgt ú dat u in de toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel beschikt? CIV Water organiseert samen met Centre of Expertise Water Technology (CEW) op 22 november een Business Café met als thema:

‘Strategische personeelsplanning: hoe kunt u zelf bijdragen aan de opleiding van uw toekomstige medewerker?’.

Meer informatie en aanmelden kan hier.

 

Masterclass didactiek: vervolg op 6 oktober as.

Op donderdagmiddag 6 oktober organiseren wij opnieuw een Masterclass Didactiek voor onze werkveldpartners. De workshop start om 13.30 uur en vindt plaats in het Johannes de Doper Business Centre.

De Masterclass is met name bedoeld voor professionals die worden ingezet als gastdocent, of voor medewerkers die hier ambities toe hebben. Wilt u uw presentatieskills verbeteren en nieuwe media in uw gastlessen opnemen? Wilt u meer interactie in uw gastlessen? Deze Masterclass geeft u de tips en tricks.

Aanmelden kan alvast via de mail: info@civwater.nl

Ontwikkeling opleiding waterzuiveringsoperators in Ghana

Dutch Water Partners (DWP), Empower People en CIV Water werken samen in het vormgeven van zgn. blended learning onderwijs voor toekomstige waterzuiveringsoperators in Ghana. DWP heeft een opdracht binnengehaald om ruim 100 waterzuivingsinstallaties te plaatsen. De locale bevolking kan als ondernemer een installatie aanschaffen en exploiteren.

DWP, Empower People en CIV Water leggen in korte instructiefilmpjes (essentials) de werkprocessen rondom het installeren van de waterzuivering vast. Deze instructies worden op platform Skillstown (voorheen HEMA academie) verzameld en zijn in de toekomst via een app te benaderen. De bouw van iedere waterzuiveringsinstallatie is standaard; hierdoor is gestandaardiseerde instructies mogelijk.

Naast de digitale ondersteuning ontvangen de Ghanesen op locatie ook persoonlijke instructies. Nieuwe foutmeldingen en de beoogde oplossing die hieruit voortkomen worden eveneens via de essentials voor alle gebruikers beschikbaar gesteld op de app. CIV Water zet  in dit programma haar onderwijskundige expertise in en biedt mbo-studenten van o.a. MBO Life Sciences de mogelijkheid in Ghana internationale werkervaring op te doen.

Onderzoek naar vispassages bij Wetterskip

Wetterskip Fryslân en CIV Water bereiden een onderzoek voor naar de werking van vispassages. Vispassages zorgen ervoor, dat vissen een barrière kunnen passeren en stapsgewijs om een stuw of gemaal heen kunnen zwemmen. Hierdoor kunnen vissen tussen verschillende gebieden migreren.

Wetterskip Fryslân verzamelt de basisinformatie van de vispassages in het beheergebied op factscheets. Mbo’ers kunnen deze informatie verder aanvullen met onderzoek naar de staat en de effectiviteit van de passages. Hierin wordt ook de samenwerking met hbo’ers gezocht. Het onderzoek start in het voorjaar van 2017 met studenten MBO Life Sciences van de opleiding Milieuonderzoeker en Milieukunde-studenten van Van Hall Larenstein.

Nieuwe medewerkers

Even voorstellen:

Vanaf juli is Tiny Kuiken bij ons werkzaam als coördinator. Naast Pieter Hoekstra is Tiny de verbindende schakel tussen (water)bedrijf en opleidingsinstellingen. Ze verricht coördinerende taken in de voorbereiding en begeleiding van bijeenkomsten en werkt mee aan de ontwikkeling van lesmateriaal. Naast haar taken bij CIV Water werkt Tiny als HR-adviseur bij Vitens. 

Reinout Groot is vanaf juli als docent werkzaam bij CIV Water. Hij richt zich samen met docent Sieger Rinsma op de ontwikkeling van de vakman waterbeheer. Behalve zijn werk voor CIV Water werkt hij ook bij Nordwin College als docent groen.

Tiny de Jong werkt sinds twee jaar voor MBO Life Sciences als docent milieu en water. Ze heeft in het verleden ook als docent nask en wiskunde in het voortgezet onderwijs gewerkt en bij diverse overheden op het gebied van handhaving milieu wet- en regelgeving, met name op het gebied van water. Tiny richt zich bij CIV Water op de vertaling van vragen van bedrijven of overheden op het gebied van water naar het onderwijs, 

Theo de Jager is onze controller. Hij is bij het Friesland College werkzaam in diezelfde functie.

Klik hier voor meer informatie over onze medewerkers. 

Nieuw stuurgroeplid: Oeds Bijlsma

De heer Bijlsma, de nieuwe secretaris-directeur van Wetterskip Fryslan, neemt zitting in de stuurgroep CIV Water als opvolger van de heer Van Akkeren. CIV Water is blij met de toetreding van de heer Bijlsma, waarmee de inbreng vanuit het werkveld richting onderwijs verder wordt versterkt.

Onderwaterdronepiloot worden?

Onderwaterdrones hebben ruime toepassingsmogelijkheden binnen de watersector. Van Hall Larenstein, MBO Life Sciences en CIV Water hebben daarom het idee opgevat een module 'onderwaterdronepiloot' op te zetten. De onderwaterdrone zal worden gebruikt bij waterschappen om de waterkwaliteit te meten. Naar verwachting start de nieuwe mbo-module tot onderwaterdronepiloot in februari 2017.

Ontwikkeling van keuzedelen voor het mbo

CIV Water werkt aan de ontwikkeling van meederder keuzedelen voor het mbo, te weten:

- Waterbeheer
- Techniek (afvalwater)
- Procestechniek (drinkwater) en
- Laboratorium

Hieronder volgt een update van de ontwikkelingen van de verschillende keuzedelen.

Waterbeheer
In juli is de werkgroep vakman Waterbeheer bijeen geweest. De eerste module: 'stedelijk waterbeheer' is uitgewerkt en in de werkgroep besproken. Er is concrete  en praktijkgericht lesmateriaal ontwikkeld die overal toepasbaar is. In september 2016 komt de werkgroep opnieuw bijeen om de overige drie modules onder het keuzedeel in uitgewerkte vorm te bespreken. De werkgroep ligt op koers om januari 2017 de aanvraag richting het SBB te sturen voor accreditatie.

Techniek (Afvalwater)
Er is vanuit ROC’s en afvalwaterzuiveraars aangegeven dat een keuzedeel afvalwaterzuivering wenselijk is. Deze module is een aanvulling op de richting techniek voor de toekomstige vakmannen. Na de zomervakantie gaat er een werkgroep starten bestaande uit ROC’s, waterschappen en bedrijfsleven, die invulling gaat geven aan het keuzedeel.

Procestechniek (Drinkwater)
In samenwerking met Vitens en ROC Rivor heeft CIV Water een bedrijfstraining verzorgd op de processen winning, zuivering en distributie. Dit succesvolle traject wordt niet alleen herhaald voor Vitens-medewerkers maar heeft ook zijn vertaling gekregen in een keuzedeel. Dit keuzedeel is inmiddels in een aanvraag verwerkt en ligt bij SBB ter accreditering. De verwachting is dat dit na de zomer een positief advies krijgt waarmee het in het najaar bij MBO Life Sciences ingezet gaat worden.

Laboratorium (Water)
Binnen de Laboratorium scholen bestaat de wens om een keuzedeel water te kunnen verzorgen. In het najaar 2016 wordt de belangstelling gepeild en bij een positieve uitkomst start een werkgroep voor het vormgeven van het keuzedeel.

 

Opleidingstraject Chrysal

In juni heeft CIV Water een informatiesessie verzorgd voor de internationale adviseurs van Chrysal, producent van hoogwaardige bloemen- en plantenvoeding. Naast producten levert Chrysal ook advises aan de kwekers.  Doel van de informatiesessie was het verbreden van kennis over water in relatie tot het kweken van bloemen. In de informatiesessie zijn onderstaande onderwerpen aanbod gekomen:

-Chemische samenstelling van water (geen bacteriën, fluor, ijzer en zink in het water);
-Welke waterzuiverings- en waterfiltratietechnieken zijn er en wat zijn de voor- en nadelen van deze systemen?
-Waar zijn deze systemen toe te passen?
-Hoe en toegespitst op land- en tuinbouw?
-Wat zijn de mogelijkheden tot hergebruik van gebruikt water?
-Wat zijn de toekomstbeelden voor het water zuiveren/watertechnologieën?

Deze informatiesessie is een eerste stap in het verder professionaliseren van de adviseurs.

 Wilt u niet langer onze nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om u af te melden.