Wordt de onderstaande e-mail niet correct weergegeven? Klik hier voor de online versie.
Het kenniscentrum voor mbo-professionals in de watersector
Nieuwsbrief voorjaar '17
 

Beste lezer,

Heel graag sturen we u een nieuwe uitgave toe van onze nieuwsbrief. Met in deze editie:

 

- Succesvol Leven Lang Leren in onderwijs en bedrijfsleven

- Nieuwe ronde "Waterkwaliteit en ecologie" van start

- Enthousiaste deelnemers bij "Beheer en onderhoud vispassages"

- Ontwikkeling keuzedelen

- Leerzame studiereis naar Silicon Valley

- Uitnodiging WaterCampus Netwerkborrel over Bionica

Veel leesplezier!

 

Team CIV Water

Succesvol Leven Lang Leren in Onderwijs en bedrijfsleven
Onderwijs en bedrijfsleven werken in de regio succesvol samen aan de innovatie van het beroepsonderwijs. Dat is de conclusie uit een eindevaluatie van het Platform Bèta Techniek.
 
Lees verder »
Nieuwe ronde Waterkwaliteit en Ecologie van start
21 medewerkers van o.a. Wetterskip Fryslan zijn deze maand begonnen met de maatwerkopleiding Waterkwaliteit en Ecologie.
 
Lees verder »
Enthousiaste deelnemers bij "Beheer en onderhoud vispassages"
Onlangs vond de eendaagse cursus Beheer en onderhoud vispassages bij Wetterskip Fryslan plaats. Ruim 30 muskusrattenbestrijders volgen deze cursus.
 
Lees verder »
Ontwikkeling keuzedelen afvalwater procestechniek en laboratoria

Op 18 april jl. is in een succesvolle bijeenkomst gewerkt aan de ontwikkeling van het keuzedeel afvalwater voor procestechnici. In deze tweede bijeenkomst zijn de inhoudelijke onderwerpen verder verkend en vond afstemming plaats van beelden over de vakman van de toekomst ten aanzien van beroepshouding. Er is een inhoudsopgave gemaakt waarmee de ontwikkelaars nu verder het programma kunnen vormgeven.

In Zwolle vond op 19 april een bijeenkomst plaats voor de ontwikkeling van het keuzedeel water ten behoeve van laborantenscholen. De insteek is een brede basis van watergerelateerde onderwerpen zoals soorten water (grond, afval, oppervlakte etc.), inspelen op de vraag van de watersector en ecologie, om maar een paar te noemen.

Een leerzame studiereis naar Silicon Valley

Op naar Silicon Valley, San Francisco, om meer te leren over de samenwerking tussen bedrijven en scholen en hoe ondernemerschap gestimuleerd wordt. Frank van Hout, Pieter Hoekstra en Peet Ferwerda ondernamen de reis. Een week lang bezochten zij in een gezelschap van ongeveer 45 deelnemers diverse scholen en bedrijven om te ervaren hoe samenwerking er in Silicon Valley uitziet. En vooral om te kijken of CIV Water, CIV Food Noord en Friesland College de daar opgedane kennis kunnen toepassen om én het onderwijs – én de samenwerking met bedrijven en andere roc’s verder te verbeteren. 

lees hier het hele artikel

 

 

Liesbeth Vos neemt afscheid

Op 11 mei a.s. neemt Liesbeth Vos afscheid als voorzitter van het CvB van het Friesland College. Liesbeth is als voorzitter van de Raad van Toezicht betrokken bij CIV Water; Friesland College is penvoerder. Wij danken haar nu alvast hartelijk voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van innovatief onderwijs en haar inspirerende werkwijze!

WaterCampus Netwerkborrel over Bionica op 18 mei

Op donderdag 18 mei organiseert onze WaterCampus-partner Water Alliance in samenwerking met het Bionica Innovatie en Expertise Centrum (BIEC) en het TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN) een WaterCampus Business Café. Thema van deze bijeenkomst is “Slimme oplossingen uit de natuur voor watertechnologische uitdagingen in het MKB”: een nieuwe manier van kijken naar uitdagingen in de watertechnologie. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Speerpunt van de bijeenkomst ligt op de toepassing voor het MKB, maar vanzelfsprekend is het onderwerp ook interessant voor andere organisaties.

De natuur biedt een hele catalogus van bewezen slimme oplossingen. In dit WaterCampus Business Café zal Bionica-expert Ylva Poelman (directeur BIEC) aan de hand van voorbeelden uitleggen op welke wijze de (water)technologie die de natuur de afgelopen vier miljard jaar heeft ontwikkeld kan bijdragen aan innovatieve ontwikkelingen en verbetering van producten of processen. U kunt daarbij denken aan filteren, zuiveren, waterwinning en energie- of materiaalbesparing.

lees hier verder

 

 Wilt u niet langer onze nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om u af te melden.