Wordt de onderstaande e-mail niet correct weergegeven? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief CIV Water november 2017
Nieuwsbrief CIV Water november 2017
 

Geachte relatie,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van CIV Water. 

Save the date:
22 februari - Masterclass DNA Technieken
15 maart - Masterclass Didactiek, Wendbaar vakmanschap

In deze nieuwsbrief:

  • Week van de Loopbaan 2017
  • Kennisuitwisseling Waterlaboratorium Noord
  • Verduurzamingsplan CIV Water goedgekeurd
  • Update cursussen
  • CIV Water ontwikkelt met partners BBL-opleidingen ‘Waterbeheer’
  • Nieuwe medewerker
Week van de Loopbaan 2017
De week van 13 tot 17 november stond in teken van de Week van de Loopbaan voor de Waterschappen. CIV Water was op verschillende informatiemarkten aanwezig bij diverse waterschappen
 
Lees verder »
Kennisuitwisseling Waterlaboratorium Noord
CIV Water gaf twee workshops voor de medewerkers van WLN die met een aantal jaar met pensioen gaan. In deze workshop kwam kennisoverdracht aan de orde.
 
Lees verder »
Verduurzamingsplan CIV Water goedgekeurd
Woensdag 8 november heeft de Raad van Advies van CIV Water ingestemd met het verduurzamingsplan CIV Water 2018-2020.
 
Lees verder »
Update cursussen

Donderdag 16 november zijn twee nieuwe cursussen van start gegaan en eind november wordt er een cursus afgesloten.

Introductiecursus Handhaving
Medewerkers van Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân zijn gestart met de introductiecursus Handhaving. De deelnemers krijgen kennis en inzicht van handhaving bij een waterschap en worden enthousiast gemaakt voor handhaving in het werkveld. Deze cursus wordt in samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân gegeven.

Cursus Watersysteembeheer
Ook is de cursus Watersysteembeheer gestart met medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslân, Waterschap Vechtstromen en Waterschap Zuiderzeeland. Deelnemers krijgen kennis van het watersysteem, ter ondersteuning van hun dagelijkse werk. Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Waterschap Drents Overijsselse Delta, MBO Life Sciences en Wetterskip Fryslân.

Afronding cursus Waterkwaliteit en Ecologie
Donderdag 29 november wordt de cursus Waterkwaliteit en Ecologie voor de zesde en zevende groep deelnemers afgesloten. Twintig deelnemers ontvangen dan hun bewijs van deelname.

CIV Water ontwikkelt met partners BBL-opleidingen ‘Waterbeheer’

Binnen de Noordelijke Waterschappen speelt de vraag buitendienstmedewerkers breder te ontwikkelen door middel van een gediplomeerd opleidingstraject. CIV Water geeft daartoe, in samenwerking met zijn onderwijspartners, een niveau 3 en niveau 4 BBL-opleiding ‘Waterbeheer’ vorm. De opleidingen worden praktijkgericht, veelal op locatie en maakt gebruik van kennis binnen de waterschappen. Dit alles valt binnen de kwalificatiedossier eisen van het onderwijs. Deze opleidingen zijn ook zeer geschikt voor buitendienstmedewerkers van gemeenten.

In januari en februari zijn informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden en hun leidinggevenden. De duur van de BBL-opleiding op zowel niveau 3 als niveau 4 is 2 jaar. Beide opleidingen starten in september 2018. Neem voor meer informatie contact op met Pieter Hoekstra: 06 46 17 23 55 of download de folder.

Nieuwe medewerker

Vanaf begin november is Sanne Ligthart werkzaam als de nieuwe marketing- en communicatiemedewerker bij CIV Water. Zij neemt de werkzaamheden van Yolanda Kuiper over. Sanne heeft hiervoor bij de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) gewerkt.

Wij wensen haar veel succes bij CIV Water. Sanne is werkzaam op maandag t/m donderdag en te bereiken op 058 – 744 0223 of s.ligthart@civwater.nl

 Wilt u niet langer onze nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om u af te melden.