Noteer alvast in uw agenda!

 
 
Online versie
 
 

Samen-leren in het sociaal domein-dag

Bent u als vrijwilliger of als betrokken inwoner actief in het sociaal domein? Of als zorg-of welzijnsprofessional, manager, docent, student, beleidsmedewerker of als bestuurder?

De Werkplaats Sociaal Domein Friesland organiseert op 18 juni 2020 een “samen-leren- in het sociaal domein-dag”. Een dag waarop we de kennis en ervaring die is opgedaan in de zes Ateliers Sociaal Domein met u willen delen: wat hebben we in deze Ateliers geleerd en wat kan dat voor u of voor uw organisatie, netwerk of gemeente betekenen?

We bereiden een spannend programma voor, waarin ook ruimte is voor andere Friese initiatieven op het gebied van verandering, vernieuwing, onderzoek en samen leren in het sociaal domein.

Kortom een dag die u niet mag missen! 

 

 

De Werkplaats Sociaal Domein werkt met de lokale partners samen in Ateliers Sociaal Domein. Deze zijn gesitueerd in:

  • De gemeente Leeuwarden
  • De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
  • De gemeente Ooststellingwerf
  • De gemeente Heerenveen
  • De gemeente Sûd West Fryslân
  • En er is een Atelier Sociaal Domein bij de GGD Fryslân

Voor meer informatie over de Ateliers Sociaal Domein klik hieronder:

 
Introductiefilmpje
 

Save the date!

Datum: 18 juni 2020 
Tijd: 9.00 tot 19.00 uur
Locatie: diversen

We informeren u op korte termijn over het definitieve programma en de locaties. Ter volledigheid; we stellen het zeer op prijs wanneer deze save the date en de uiteindelijke uitnodiging breed in uw organisatie/netwerk wordt gedeeld.

Graag tot 18 juni!

Met een hartelijke groet,


Namens de Werkplaats Sociaal Domein Friesland;
Jolanda Tuinstra, lector Sociale Kwaliteit NHL Stenden Hogeschool
Bart de Jager, projectleider Werkplaats Sociaal Domein Friesland

 
 
 
Facebook Instragram YouTube LinkedIn