Wordt de onderstaande e-mail niet correct weergegeven? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief CIV Water december 2020
Nieuwsbrief CIV Water december 2020
 

2020 is alweer voorbij

2021 staat weer voor de deur. In deze laatste nieuwsbrief van 2020 blikken we kort terug op het afgelopen jaar. Een jaar dat heel anders is verlopen dan we hadden gedacht toen we 2020 inluidden. Het werd zeker een innovatief jaar, maar soms net wat anders dan we voor ogen hadden. Het ontmoeten heeft een nieuwe dimensie gekregen. We zijn ineens heel handig geworden met het op afstand vergaderen en les geven. Sommige cursussen konden niet doorgaan, omdat bij deze cursussen wel heel handig is om elkaar in het veld te treffen. Andere cursussen werden voor het eerst volledig online aangeboden.

We zijn er met z’n allen achter gekomen dat we nog steeds veel samen kunnen bereiken in tijden van een pandemie. Ons internationale project, PoVE Water, ging op volle kracht door, ondanks dat we elkaar niet konden Ontmoeten. We gaan elkaar weer zien zodra het weer kan. Online vergaderen bracht mensen soms ook dichterbij, want reistijd verviel ineens.

2021 zal ook heel interessant worden. De hybride lerende omgeving gaat dan meer vorm krijgen. Wij hebben er zin in, jij ook?

Het team van CIV Water wenst iedereen een fijne kerst en een gezond innovatief nieuwjaar!

Gastcollege en serious game Omgevingswet
Vierdejaars studenten Mileu&Water van MBO Life Sciences volgden een gastcollege over de Omgevingswet onder leiding van Toon Meun, Projectmanager Omgevingswet Wetterskip Fryslân.
 
Lees verder »
Opleiding Drinkwatertechniek - een leven lang leren
CIV Water organiseerde voor de vijfde keer de cursus Drinkwatertechniek bij Vitens. Hoe ging dat? Lees dit artikel over een leren lang leren bij Vitens.
 
Lees verder »
Futureproof drinkwater Hackaton
Met zes studenten van MBO Life Sciences - Milieu & Water hebben we meegedaan met de Hackathon van het Energy College.
 
Lees verder »
Sessie 1: Ontwikkeling opleiding Adviseur leefomgeving

Woensdag 9 december vond de eerste sessie voor de ontwikkeling van de nieuwe opleiding Adviseur leefomgeving voor MBO Life Sciences plaats. We hadden een mooie vertegenwoordiging van onderwijs en bedrijfsleven. Namens onderwijs sloten MBO Life Sciences, Lentiz en Aeres aan. Vanuit het bedrijfsleven schoven Gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en Omgevingsdienst Groningen aan. Een aantal nieuwe partijen in het netwerk van CIV Water. Allen hebben baat bij het goed neerzetten van deze opleiding, omdat ook in dit vakgebied meer vraag komt naar mbo’ers. We volgen ons format voor de ontwikkeling van een keuzedeel, waarin we in maximaal vijf sessies komen tot een goed programma, dat aansluit bij de kennis, vaardigheden en beroepshouding van de vakman van de toekomst. De deelnemers waren blij met de uitkomst van deze bijeenkomst. Het vervolg vindt plaats in januari 2021. To be continued.

Beheer en Onderhoud en Waterkwantiteit starten weer

In winter/voorjaar 2021 draaien we vier groepen van de cursus Beheer en Onderhoud watersystemen. Drie groepen met een mix van verschillende waterschappen, waaronder Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Drents Overijsselse Delta. Eén groep is specifiek voor medewerkers van Waterschap Rijn en IJssel. Doel van de cursus is het vergroten van het inzicht in planmatig onderhoud en beheer. Onder andere aquatische ecologie, natuurwetgeving, gevolgen van de klimaatverandering en versterken van de communicatie binnen en buiten de organisatie.

Voorjaar 2021 organiseren we voor de vierde keer de opleiding Waterkwantiteit voor rayonbeheerders van Wetterskip Fryslân. Nieuwe rayonbeheerders en andere geïnteresseerden in het vak volgen minimaal één en maximaal dertien modules die zowel op het gebied van kennis, vaardigheden als gedrag het werk van een rayonbeheerder weergeven.

 

Analist van de Toekomst afgerond

Dit jaar is de cursus Analist van de Toekomst letterlijk en figuurlijk een stap verder in de toekomst gegaan. Daar waar we eerst fysiek bij elkaar zaten, het over de toekomst hadden en soms gekscherend spraken over vanuit huis je werk doen als analist, werd dat nu werkelijkheid! We hebben de stap genomen om digitaal les te geven en een casus uit te werken en te presenteren. Als analistenteam was het risico simpelweg te groot om fysiek bij elkaar te zitten.

Het was dan ook best even spannend hoe we alles allemaal gingen regelen, vanuit twee bedrijven en een onderwijsinstelling. De ICT moest goed werken en daarnaast moest je ook nog online lesgeven terwijl je dat niet of bijna nooit had gedaan! Het is gelukkig heel goed gegaan, zonder noemenswaardige problemen.

De lessen verliepen prima, de deelnemers hebben veel geleerd en dat was te zien aan de presentaties over de casus. Er zijn meetprogramma’s opgesteld voor verschillende gebiedsdossiers, waar en hoe vaak moet je bemonsteren. Er was aandacht voor welke analyses en technieken nu worden gebruikt en hoe dit in de toekomst straks zal gaan. Alle deelnemers kregen via de post hun certificaat toegestuurd.

Deze editie van Analist van de Toekomst was spannend, maar heel leerzaam voor organisatie, docenten en deelnemers! Begin volgend jaar gaan we door met de volgende groep.

 Wilt u niet langer onze nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om u af te melden.